Les Torres: del 1593

Adreça:Les Torres (Protecció de menors) No es coneix autor. Data: .../2003 Tipus: Vertical Material: Pintura i ceràmica Descripció: Quadrat, marca de ceràmica. Orientació Sud. Línies horàries de 6 a 6, numeració aràbiga. Repintat l'any 2003. Ben conservat