Carrer de les Oliveres

Adreça:Carrer de les Oliveres n. 4, al final d'un carrer sense sortida. No es coneix autor. Tipus: Vertical declinant. Material: Pintura. Pintat en color salmó sobre la façana. Descripció: Quadrat. Orientat Sud. Està ben conservat. Nombres romans. Curiós el detall del format de les hores analògiques. No se sap si és un error o potser es va fer així. Podem dir que aquest rellotge de sol no funciona, ja que mai donaran les dotze.